Nieuwjaarstoespraak

door de interim-voorzitter van de Vereniging Middelburgs Theater uitgesproken bij de nieuwjaarsreceptie op zondag 5 januari 2014 

Lieve mensen, leden, donateurs, vrijwilligers en andere aanwezigen, in het bijzonder wethouder de Graaf van de Gemeente Middelburg en diens echtgenote. Als interim-voorzitter heet ik jullie namens het bestuur welkom bij deze nieuwjaarsbijeenkomst van de Vereniging Middelburgs Theater.

Fijn dat jullie gekomen zijn om samen het nieuwe jaar, ook hier in ons knusse Minitheater, een start te geven en elkaar daarbij het beste toe te wensen. Dat is een blijk van betrokkenheid bij de vereniging en haar activiteiten dat nu al weer goed aanvoelt en dat onontbeerlijk is om ook van dit nieuwe jaar een voor de vereniging en ons allen succesvol 2014 te maken.

 

Terugblikken op het voorbije seizoen heb ik bij de openingsavond van het nieuwe seizoen in september al gedaan en de mooie momenten en een enkel triest moment daarbij gememoreerd. 

Die seizoensopening wil ik hier nog wel even in de herinnering brengen. De Werkgroep Ledenactiviteiten had voor een nieuwe opzet gekozen. Samen met bevriende toneelverenigingen werd een avond opgezet van previews uit producties die in het op dat moment aankomende seizoen op de planken zouden worden gebracht, afgewisseld met muzikale intermezzo’s. Het bleek een schot in de roos! Het werd een bijzonder geanimeerde avond die tot ieders verbeelding sprak, zeer enthousiast werd ontvangen en voor herhaling vatbaar is.

Ik wil hier nogmaals de waardering uitspreken voor de werkgroep, haar inventiviteit, inzet en uitvoering! Dat ervaren we overigens bij elke première in dit theater die de werkgroep altijd weer in stijl weet te omlijsten, en ook vandaag weer, want de werkgroep tekent ook voor de organisatie van deze bijeenkomst. Bedankt voor dat alles.

 

Ons theaterseizoen is al in volle gang. We hebben op dit moment al weer twee producties op de planken gezet en gespeeld, waarvan vanmiddag de laatste voorstelling van “Wintersprookje”.

Daaraan is ‘Lang Leve de Koning!!’ als reguliere najaarsproductie voorafgegaan. Een wat absurde, maar dynamische en bijzonder vormgegeven voorstelling. Regisseur Henk Geelhoed en zijn cast en crew hebben iedereen weten te verrassen met een uitvoering van dit stuk van Ionesco die, met een knipoog naar de slogan van een bekend merk frisdrank, betiteld kan worden als “Een beetje vreemd, maar wel lekker!”. Een enthousiaste cast speelde en zong met veel flair over, zoals in de aankondigingen aangegeven, Een Wereldleider met een grote W., Koninklijk met een grote K, in Crisis met een grote C., Macht en Onmacht met een grote M en een grote O., kortom: Theater met een grote T.  Verrassend en vermakelijk. Terecht beloond met een dankbaar applaus van het publiek, in aantal minder dan de voorstelling verdiende. 

 

Terugloop in de publieke belangstelling is een algemene trend binnen theaterland, die al volop de aandacht heeft van bestuur en de PR - werkgroep. Van belang ook vanwege mogelijk minder subsidie in de toekomst.

Voor dit nieuwe jaar zijn we als Middelburgs Theater nog verzekerd van de gemeentelijke subsidie zoals we die altijd al en gedurende vele jaren in dank ontvangen (zij het al niet meer geïndexeerd), en ik begrijp dat dit voor 2015 ook het geval zal zijn, maar tussen de regels worden signalen gegeven die niet kunnen worden genegeerd. Indien de Rijksoverheid de gemeenten nog verder kort kan het zo maar zijn dat ook wij op enig moment met een verminderde subsidie worden geconfronteerd, hoewel ik de wethouder hierbij natuurlijk graag oproep het zover niet te laten komen!.

 

Voldoende betalend publiek is echter van belang. Hoe de loop naar ons theater een injectie te geven is de vraag die we proberen te beantwoorden en de uitkomsten vorm te geven. In samenwerking met de Hogeschool Zeeland is er een onderzoek opgestart door studenten, waarvan we op termijn een rapportage verwachten en hopen daarmee concrete aanwijzingen te krijgen voor een gerichte en mogelijk succesvolle aanpak. 

De werkgroep PR is bezig het handboek PR van de vereniging te herschrijven, waarbij overigens nu al in de praktijk het gebruik van de sociale media is ingepast en naar het lijkt met succes. De eigen Facebookpagina van de vereniging verheugt zich in een sterk toenemend aantal likers en de daarop geplaatste berichten kennen, mede hierdoor, een relatief groot bereik. Onze website wordt voortdurend actueel gehouden met input van nieuwsberichten en alle noodzakelijke info. Uiteindelijk moet de site de plek zijn waar ieder naar wordt verwezen en ook terecht komt. Dat alles komt de bekendheid van het Middelburgs Theater, de voorstellingen en het bezoek daarvan, zeker ten goede.

 

Ook ons publiek vergrijst. Mede een oorzaak van de terugloop. Steeds meer missen we vaste toeschouwers en bekende gezichten in ons theater. Het is zaak nieuw en jonger - een breder - publiek naar het theater te lokken en daarmee kennis te laten maken. Niet alleen volwassenen, maar ook de jeugd. Nieuwe toeschouwers, maar mogelijk ook nieuwe actieve tonelisten, voor nu en de toekomst.

 

Vanuit die gedachte – en mede om meer leden in de gelegenheid te stellen om te spelen - kwam het idee op om een extra theaterproductie op stapel te zetten. In dit geval een familieproductie rond Kerst en Nieuwjaar. Een voorstelling voor jong en oud, in de verwachting, dat een dergelijke productie, naast en behalve een deel van de vaste bezoekers, zeker publiek zou trekken uit de beoogde nieuwe doelgroep en gelet op de speelperiode ook in voldoende aantallen. Immers, in de kerstvakantie gaat men graag met kinderen en kleinkinderen o.a. naar bioscoop of theater.

Die voorstelling werd dus “Wintersprookje”, waarvan we vanmiddag de laatste opvoering hebben beleefd. Als regisseur van die eerste extra Kerstproductie past het mij niet over de uitvoering veel te zeggen. Wat ik wel – en graag – mag opmerken is dat het beoogde doel lijkt bereikt. Niet alleen in aantal zijn de 10 opvoeringen door het publiek heel goed bezocht – de meeste voorstellingen waren geheel of nagenoeg uitverkocht -  maar de constatering is ook, dat voor een heel groot deel daadwerkelijk nieuwe toeschouwers zijn begroet, van klein tot groot. Ze waren enthousiast over ons knusse theater en het gebodene en er is goede hoop, dat toch tenminste een deel van dat publiek de weg naar ons theater ook in de toekomst en bij andere producties zal weten te vinden. 

 

Ik wil nog wel cast en crew van “Wintersprookje” een grote pluim geven. Het is een heel intensief en hectisch proces geweest. In de relatief korte tijd van vier maanden en met twee tot drie keer per week repeteren - en een laatste week waarin alle betrokkenen nagenoeg in het theater gewoond hebben om op tijd de zaak op de rails te hebben - is er iets ontstaan dat een succesvol concept is gebleken en velen naar ons theatertje heeft gelokt met goede respons.

 

En dan staan we al weer kort voor de première van de reguliere voorjaarsproductie. “Het geheugen van Water”, onder regie van Anke Tanihatu, dat vanaf 8 februari tenminste tienmaal zal worden opgevoerd. Dit stuk is in de nieuwe serie Zomertheater van het DeLaMar - theater in Amsterdam in 2012 een absolute hit geweest. In mijn overtuiging zal dat ook hier het geval zijn. Het is een geweldig geschreven stuk. Een bitterzoete komedie die – gelardeerd met schurende humor – het verhaal vertelt van drie zussen die bij elkaar komen in hun ouderlijk huis aan de vooravond van hun moeders begrafenis. Zij hebben elkaar lang niet gezien, zijn het over alles hartgrondig oneens en hebben ieder zo de eigen versie van hun gezamenlijk verleden en hun jeugd. 

Het lijkt op het lijf geschreven van de cast die Anke gevormd heeft. Prachtige foto’s van de vrouwelijke hoofdrolspelers vinden jullie al op het mededelingenbord in de foyer.

Kijk op onze site, volg Facebook en alle berichten over deze voorstelling voor verdere info en kom allemaal vooral kijken!  Toon je belangstelling als lid voor je medeleden, ook al speel je zelf niet en neem je familie, vrienden en kennissen mee! Ik weet zeker dat niemand daar spijt van zal krijgen!

 

Verder gaat Ellen Jongejan een eenakter regisseren die op het Eenakterfestival van het ZCA in april, en vermoedelijk daarna nog via de activiteit “Eenakters op herhaling”, opgevoerd zal worden. 

Voor wat betreft de najaarsproductie verwachten we binnenkort nadere mededelingen te kunnen doen. Er is al bericht gedaan dat de regie van Lejon van Es niet doorgaat en we nu een andere regisseur zoeken. In ieder geval zal in de loop van de komende maanden de regisseur en diens stukopties worden gepresenteerd en na keuze voor het stuk en spelers ook de repetities daarvoor aanvangen, leidende tot een première in oktober.

Ook hebben we deelname toegezegd aan het gemeentelijk project “Herdenking afschaffing slavenhandel” in juni. Naar model van een soortgelijk evenement afgelopen oktober in Amsterdam is de opzet een wandelroute langs plaatsen en gebouwen in Middelburg die te maken hebben met dit onderwerp. De gedachte is om er een soort verteltheater van te maken, reden waarom onze vereniging gevraagd is mee te werken.

Tenslotte is het succes van de Kerstproductie aanleiding om te overleggen of we ook voor het einde van dit jaar weer iets dergelijks in productie willen nemen en wat de opties daarvoor kunnen zijn.

 

Kortom: Volop bruisende activiteit in dit nieuwe jaar! Laten we er met z’n allen een geweldig theatraal jaar van maken!

Bij het begin van dit praatje sprak ik al van onontbeerlijke betrokkenheid. Dat geldt natuurlijk

·        voor de theatrale ambities van ieder, spelend, regisserend, ondersteunend wat betreft theatertechniek, decor of op welke andere wijze dan ook samen producties makend die ons zelf, maar ook een breed publiek, veel plezier en bevrediging geven,

·        voor de bijzondere inzet van velen binnen alle noodzakelijke functies die een goed reilen en zeilen van de vereniging mogelijk maakt ,

·        voor de gemeente en de trouwe donateurs die geldelijk ondersteunen

·        maar ook een betrokkenheid die het plezier, het vertrouwen in en de belangstelling voor elkaar en de warmte geeft die we binnen deze club, als een niet te onderschatten neveneffect van al die activiteiten, met en bij elkaar zullen vinden! 

 

Lieve mensen, we gaan alles weer samen doen in dit jaar en er iets moois van maken!  

Ik wens jullie een gezond en gelukkig nieuw jaar!

Agenda

Expositie Marja van Noort

In de maanden juli en augustus is er een tentoonstelling van foto's in de Drvkkery in Middelburg.

De vereniging bestaat 40 jaar en de foto's geven een impressie van ons knusse theater.

 

Klik op de titel voor meer info


 

Meisje met de parel

Vanaf 23 september 2017 speelt in het Minitheater de jubileumvoorstelling 'Meisje met de parel' onder regie van Koen Schyvens.

 

U kunt nu reeds kaarten bestellen.

KAARTEN BESTELLEN !

Klik op de titel voor meer info


 

Laatste ronde in De Gelukkige Mandarijn (voorjaarsproductie)

een theaterkomedie van Frank Houtappels onder regie van Sofie van Scheyen.

 

Première: 10 maart 2018

Klik op de titel voor meer info


 

Het Minitheater wordt financieel ondersteund door een jaarlijkse subsidie van de gemeente

 

 logo